Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 63 JAKARTA

Tahun Pelajaran 2018/2019

 

 

KEPALA SEKOLAH                                              : Dra. Valentina Purnama Dewi, M.Si

WAKIL KEPALA SEKOLAH

 1. Bidang Kurikulum                                                : Uu Fathulloh, S.Pd
 2. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan      : Sri Andayani, S.Pd
 3. Bidang Kesiswaan                                               : Dra. A. Djamilah, M.Si
 4. Bidang Hubungan Industri (Hubin)                   : Drs. Suparno, M.Pd

STAF WAKIL KEPALA SEKOLAH

 1. Kurikulum                                                            : Nurul Rachman, SP
 2. Prasarana dan Sarana Pendidikan                  : Asep Rohman, S.Pd.I
 3. Pembina OSIS                                                     : Yulfiana, S.Pd
 4. Hubungan Industri (Hubin)                              : Desi Herawaty, SP, M.Pd

 

KETUA KOMPETENSI KEAHLIAN

 1. Kompetensi Keahlian ATPH                                 : Sellia Virgia Rahmawati, SP
 2. Kompetensi Keahlian APKJ                                   : Aliahtul Husna, S.Pd
 3. Kompetensi Keahlian Lanskap & Pertamanan : Pandji Nugroho, S.Sn
 4. Kompetensi Keahlian APHP                                 : Rahmi Izzati, S.Pd

 

KEPALA UNIT

 1. Kepala Perpustakaan                                     : Endang Tri Wahyuni, M.Pd
 2. Kepala Unit Produksi/Tefa                             : Dra. Hj. Siti Laela, M.Pd
 3. Kepala Laboratorium                                      : Melkiana Pangesti, S.Pd

 

TIM INFORMASI TEKNOLOGI (IT)

 1. Ketua : Dedi Suhendar, S.Hum
 2. Anggota : Ibnu Hasan, S.Si

 

BURSA KERJA KHUSUS (BKK)

Ketua                                                                    : Syarifuddin, S.Pd

Anggota                                                                : Ria Fitriani, S.Pd dan  Hasanah, S.Pd

 

WALI KELAS

 1. Kelas X – 1 : Nurul Rachman, SP
 2. Kelas X – 2 : Dra. Hj. Siti Laela, M.Pd
 3. Kelas X – 3 : Endang Tri Wahyuni, M.Pd
 4. Kelas X – 4 : Desiva, M.Pd
 5. Kelas X – 5 : Denny Mulyadi, S.Pd
 6. Kelas X – 6 : Lisrestu Rahayu, S.Pd
 7. Kelas X – 7 : Melkiana Pangesti, S.Pd
 8. Kelas XI – 1: Eti Supriati, S.Pt, S.Pd
 9. Kelas XI – 2 : Mohamad Sodik Yunadi, SP
 10. Kelas XI – 3 : Riska Noviana, SP
 11. Kelas XI – 4 : Afifah Salimah, SP
 12. Kelas XI – 5 : Yulfiana, S.Pd
 13. Kelas XII – 1 : Asep Rohman, S.Pd.I
 14. Kelas XII – 2 : Desi Herawaty, SP, M.Pd
 15. Kelas XII – 3 : Dedi Suhendar, S.Hum
 16. Kelas XII – 4 : Sri Hidayah, M.Pd
 17. Kelas XII – 5 : Yayang Sukmara, S.Pd

 

PEMBINA EKSTRAKURIKULER (Pengembangan Diri)

 1. Rohani Islam Putra : Asep Rohman, S.Pd.I
 2. Rohani Islam Putri : Afifah Salimah, SP
 3. PramukaPutra : Dedi Suhendar, S.Hum
 4. PramukaPutri : Eti Supriati, Pt, S.Pd
 5. Kesenian : Denny Mulyadi, S.Pd
 6. Paskibra : Riska Noviana, SP
 7. PMR / UKS : Jubaedah, S.Arl
 8. Olah Raga : Yayang Sukmara, S.Pd

 

GURU PIKET HARIAN

NO. HARI GURU PIKET
1. SENIN Ria Fitriani, S.Pd dan Afifah Salimah, SP
2. SELASA Syarifuddin, S.Pd dan  Sri Hartini, S.TP
3. RABU Rahmi Izzati, S.Pd dan  Ria Fitriani, S.Pd
4. KAMIS Eti Supriati, S.Pt, S.Pd dan Ibnu Hasan, S.Si
5. JUM’AT Dra. Endang Tri Wahyuni, M.Pd dan Aliahtul Husna, S.Pd